Χρονολόγιο Blog

Home / Χρονολόγιο Blog
Παράγοντες- χαρακτηριστικά προσωπικότητας που υποστηρίζουν την εγκληματικότητα

Παράγοντες- χαρακτηριστικά προσωπικότητας που υποστηρίζουν την εγκληματικότητα

Μελετώντας την εγκληματική συμπεριφορά φαίνεται πως γενετικοί, αλλά και περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να ασκήσουν επιρροή στο αποτέλεσμα, δηλαδή στην εγκληματική...

Facebook
YouTube