Καταθλιπτική διάθεση: συχνά δεν είναι αμελητέα!

“Έχει μάλλον σοβαρή κατάθλιψη, άστον, θα του περάσει”, είπε και προχώρησε στο επόμενο θέμα της συζήτησης… Όχι, λοιπόν. Ας μην αγνοήσουμε μια “βαριά κατάθλιψη” ή με άλλα λόγια τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή. Η καταθλιπτική διάθεση είτε η ανηδονία (αίσθηση έλλειψης χαράς, ικανοποίησης ή ενδιαφέροντος) αποτελούν τη βάση αυτής της διαταραχής. Αν νιώθει κανείς συνεχώς στενοχωρημένος,...