Εγκλήματα κατά της Γενετήσιας Ελευθερίας – Ψυχολογική- Εγκληματολογική και Αστρολογική προσέγγιση

Στο α’ 336 του ΠΚ διαβάζουμε σχετικά με το Βιασμό: 1. Όποιος με σωματική βία ή με απειλή σοβαρού και άμεσου κινδύνου ζωής ή σωματικής ακεραιότητας εξαναγκάζει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.2. Γενετήσια πράξη είναι η συνουσία και οι ίσης βαρύτητας με αυτήν πράξεις.3. Αν η πράξη της...